Vedr. kystbeskyttelsesprojekt ved Gl. Skagen

Transportministeriet har afgjort høringsfasen med følgende afgørelse:

I brev af 8. august 2008 med bilag videresendte kommunen alle modtagende klager over teknisk udvalgs beslutning om kystbeskyttelseprojekt ved Gl. Skagen til Transportministeriet med bemærkninger til klagerne.

Efter behandling af sagen skal det herved meddeles, at Transportministeriet ikke finder grundlag for at imødekomme de klager, der vedrører Frederikshavn Kommunes tekniske udvalgs beslutning af 12. juni 2009 om at fremme et kystbeskyttelsesprojekt på strækningen fra og med Fellen til og med Højen Fyr ved Gl. Skagen.

Transportministeriet hjemviser dog spørgsmålet til bidragsfordeling til fornyet behandling i Frederikshavn Kommune. Begrundelsen for Transportministeriets afgørelse er anført i slutningen af dette brev.

Hjemlen for afgørelsen er i § 18, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009.

Hele Transportministeriets afgørelse kan læses her (PDF)

Transportministeriet har afgjort høringsfasen
med følgende afgørelse:
Dette indlæg blev udgivet i Arkiv. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar