Kystsikring

Den ændrede kreds af bidragsydere til anlæg og vedligehold af kystsikringen ved Gammel Skagen har nu modtaget brev fra Frederikshavn Kommune.

Som det ses i skrivelsen af 3. juni er kredsen blevet endda noget mindre og beløbene tilsvarende højere. (Grundejere uden for den snævre kreds har ikke modtaget skrivelsen fra Frederikshavn Kommune, men denne kan læses længere nede på hjemmesiden)

Grundejerforeningen for Gammel Skagen finder fortsat, at der bør være langt flere der bidrager til opretholdelsen af en sikret kyst samt en god bred sandstrand. Ja, faktisk er det jo i hele Skagensområdets interesse, at kyst, strand og huse bliver sikret for fremtiden – til sikring bl.a.  af fremtidens turistindtægter.

Grundejerforeningens bestyrelse er ved at udarbejde en klageskrivelse; men vi vil samtidig opfordre jer som medlemmer til at påklage afgørelsen. Vi finder, at en afstandsgrænse langs kysten på 300 m. for ydere til anlæg og vedligehold, som ovenfor anført er for smalt, og ønsker grænsen for anlægsbidrag udvidet til 500 m. De fremtidige vedligeholdelsesomkostningerne ønskes fordelt efter den oprindelige udvidede plan hvor langt flere var med, så kystsikringen fremstår som et fælles projekt for Gl. Skagenområdet.

Endvidere er det bestyrelsens opfattelse at ejendommen Fellen skal pålægges alle omkostninger i forbindelse med påvirkning af grundejerforeningens høfdeprojekt, indtil forholdene er normaliseret mht. sandtillæg ved de ny høfder.

Vi henviser i øvrigt til indstilling og beslutning af 20.april i teknisk udvalg – læs her

Samt den af kommunen udsendte skrivelse af 3.juni til de nu berørte grundejere – læs her

Husk Skt. Hansaften ved Solnedgangspladsen og generalforsamlingen (onsdag d. 14. juli kl. 14.30 på Ruths Hotel).

God sommer.

Dette indlæg blev udgivet i Arkiv. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar