Svar på klageafgørelse 13.10.2011

Grundejerforeningen for Gammel Skagen
Bestyrelsen
Formand: Paul Kjær
Strandvejen 214
2920 Charlottenlund.

Den 17.10.2011

Transportministeriet
Att. Kontorchef Jakob Karlshøj og Lone Bach Møller
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K.

Klageafgørelse af 13.10.2011

Tak for tilsendte klageafgørelse, men den er ikke fyldestgørende, idet vi mangler Ministeriets stillingtagen til de fremførte spørgsmål vedr. ejendommen Fellen:

1. Udskillelse af Fellens private projekt fra grundejerforeningens projekt.
2. Den private kystbeskyttelse vil medføre følgevirkninger på grundejerforeningens projekt og Frederikshavn Kommune har ikke taget stilling hertil, idet de foreslåede omkostningsfordelinger ikke er dækkende.
3. Hvorledes skal meromkostninger ved evt. sandfodring behandles? Grundejerforeningens medlemmer er ikke part heri-
4. Sandflugt bag Fellen og placering af dette sand samt omkostning herved.
5. Kontrolmålinger skal gennemføres, indtil forholdene ”normaliseres”

Vi hører naturligvis også gerne, hvilket resultat den nu afgåede transportminister Hans Christian Schmidt kom frem til i forbindelse med sin besigtigelse den 17. august 2011.

Uanset anvisning om fornyet fastlæggelse af grænseområde mangler ligeledes konkret stillingtagen til hele Rævehulvejsområdets inddragen i bidragspligt, idet de 5 nye høfder har til opgave at sikre Højen klit.
.
Der er en faktuel fejl i Ministeriets fremstilling, idet vi henviser til den udleverede historik, hvor det på side 4 øverst fremgår, at 300 m grænsen er besluttet inden Ministeriets klageafgørelse 6. august 2011 og at grundejerforeningen således er fuldt vidende herom, mens kommunen og grundejerforening er enige om, at vedligeholdelsesomkostningerne skal fordeles på den brede kreds .

Som anført i mail til Ministeriet i sidste uge har vi modtaget henvendelse fra strandfogederne i området, idet der er sket skred i den ulovlige stenanbringelse ved Fellen, så passage på stranden nu er umulig.
Vi vil rette direkte henvendelse til Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet og bede de to myndigheder øjeblikkeligt foranledige at stenene fjernes, således at fri passage på stranden sikres.

Vi vil afvente Ministeriets hurtige svar på det ovenfor anførte.
Der er på de 6 år som sagen har verseret sket så store ændringer og skader i området, at hele projektet skal opdateres for at kunne få den tilsigtede virkning.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen for Gammel Skagen

Paul Kjær Kopi tilsendt: Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet.

Dette indlæg blev udgivet i Arkiv. Bogmærk permalinket.

1 Response to Svar på klageafgørelse 13.10.2011

  1. Pingback: Grundejerforeningen for Gammel Skagen » Transportministeriets svar

Skriv et svar