Forslag til ny kontingentstruktur

På sommerens generalforsamling foreslog bestyrelsen, at man for at styrke medlemstallet, indførte en ny kontingentstruktur, således at vejlagene ved kollektiv indmeldelse ville få en reduktion i årskontingent på 50 kr.

I stedet for kr. 225,- vil kontingentet være kr. 175,- under forudsætning af, at alle medlemmer af vejlaget indmelder sig kollektivt.
Bestyrelsen vil i løbet af efteråret følge op på dette, hvis man ikke forinden har fået orientering fra de respektive vejlag, om forslaget har fået tilslutning.

Skriv et svar