Borgermødet den 11. februar 2015

Mødet havde samlet ca. 80 deltagere og fik et roligt forløb med gennemgang af historik, opdateret projekt og tidsplan.
Der blev opfordret til at Kommunen arbejder sideordnet med de ting, der skal afklares for at kunne gennemføre projektet, herunder om der er krav om en VVM undersøgelse.
Hvis ikke, så er sagsbehandlingen i Kystdirektoratet yderst kort, hvis JA er der næsten ½ års behandlingstid.
Under alle forhold må det forventes, at arbejdet kan igangsættes til vinteren 2015/16.

Der var spørgsmål til Kommunens forpligtelse til vedligeholdelse af bestående høfder – og lovgivningen som kan fritage kommunen for dette ved at vælge, at grundejerne skal betale.

Grundejerforeningens indlæg beskrev de mange genvordigheder, der har bevirket en sagsbehandling fra oprindelig 2006/07 og frem til nu, hvor man omsider synes at kunne komme i mål.

Der er fra Kommunens side en oprigtig indstilling til at få gjort sagen færdig – og grundejerforeningen vil inden indsigelsesperiodens udløb den 23. februar fremkomme med sin indsigelse mod fordelingsprincippet omkring Højen Fyr, idet dette skal afklares i Teknisk udvalg sammen med evt. andre indsigelser.
Men der er ikke umiddelbart noget, der vil kunne forsinke sagsbehandlingen, således at projektet efter behandling i udvalg og byråd kan færdiggøres og ansøgning indsendes til Kystdirektoratet.

Dette indlæg blev udgivet i Arkiv. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar