Generalforsamling

Grundejerforeningen Gammel Skagen
Bestyrelsen
juni 2021.


Kære medlemmer.
Der indkaldes hermed til generalforsamling
Torsdag den 15. juli 2021 kl. 14.30
Skagen Kultur – og Fritidscenter, Kirkevej 19, Skagen
Indkaldelsen sker i henhold til vedtægterne med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2020
 4. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest den 15.
  juni
 5. Fastsættelse af kontingent for 2022
 6. Valg af bestyrelse : Anton Greiffenberg udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen
  foreslår: Nicolas Arnvig.
  Steen Jørgensen er omkommet – bestyrelsen foreslår Jytte Frijs
 7. Valg af revisor : Flemming Lindeløv modtager genvalg
 8. Evt.

Da vi stadig ikke er sluppet af med Covid 19, skal vi venligst oplyse, at der kun er adgang til generalforsamlingen med mundbind og corona-pas.
Ved generalforsamlingens afholdelse er krav om mundbind bortfaldet
Endvidere gør vi venligst opmærksom på, at kontingent for 2021 skal være indbetalt for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Indkaldelse. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar