Mere om kystsikring

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen kommer grundejerforeningen og kommunen til hjælp i klagesagerne omkring kystsikringen.

Ministeren har under indtryk af bl.a. grundejerforeningens påklage om al for langsommelig eller manglende sagsbehandling truffet en usædvanlig afgørelse, idet der nu skabes mulighed for oprydning i verserende sager gennem ekstra ressource mandskab og Kammeradvokatens medvirken.

Det betyder, at de verserende klagesager i kystbeskyttelses sagen nu ikke skal behandles i Naturankenævnet, som overtager klagebehandlinger fra 1. januar 2017, men bliver afgjort hurtigere, og vi har forhåbning om, at dette virkelig er et gennembrud i vores 10 år lange kystsikringssag.

Følg opdateringen her på hjemmesiden

Kystsikringssagen

Vi må konstatere, at helt fremme til slutningen af juli måned har Kystdirektoratet ikke fulgt noget som helst op overfor de ulovligheder, som Fellens ejer har foretaget helt tilbage til november 2015.

Dette har fået vores advokat Håkun Djurhuus til tasterne, og der er nu skrevet direkte til Kystdirektoratets direktør med anke over ledende medarbejderes manglende opfølgning og manglende svar på henvendelser og breve.
Skaderne på Højen klit fortsætter og nedbrydningen forårsaget af de ulovlig anbragte big bags, giver sig udtryk i en ”frilægning” af Sømærket, som for få år tilbage ikke kunne ses fra strandbredden.
Der er også via advokaten lagt pres på myndighedsbehandlingen af klagesagerne, hvor de 14 klager efter et år fortsat ikke er behandlet.

Vi håber, at der inden længe kommer melding om, at klagebehandlingen kan blive afsluttet uanset at det nu pr. 1. juli er Naturklagenævnet, der skal behandle dem.