Arbejdet med at udvide en høfde

Som omtalt på generalforsamlingen arbejder grundejerforeningen på at opgradere/ udvide en høfde neden for Solnedgangspladsen så man kan færdes på den.

Der er imidlertid en del juridiske og økonomiske udfordringer  der skal løses inden projektet kan realiseres. De er af en karakter som gør, at bestyrelsen har valgt ikke at forcere projektet og dermed er vi ude af den mulige finansiering som omtalt på generalforsamlingen og får således ikke behov ”likes” i denne omgang.

Tryk på linket og se en skitseløsning af udvidelsen.

Solnedgangspladsen

Den ny Solnedgangsplads i Gl. Skagen bliver ikke færdig til Sankt HansDen forventede indvielse af den nye Solnedgangsplads i Gl. Skagen var planlagt indviet i forbindelse med Sankt Hans og der var planlagt et festligt program for eftermiddagen, men det hele er nu aflyst, da anlægsarbejdet er blevet forsinket med næsten 4 uger.

Det har vist sig, at arbejdet med den store solskive på over 20 meter i diameter er mere kompliceret end beregnet og vejrliget har ligeledes spillet ind.

Arbejdet kører nu efter planen og forventes afsluttet til industriferien, så sommergæster, turister og alle Skagboere kan tage den nye plads i øjesyn og nyde den, mens indvielsesfesten må vente til lørdag den 17.august kl. 15.

Formanden for Grundejerforeningen Gammel Skagen Hans Jegindø oplyser, at grunden til udskydelse af indvielsesfesten til august er hensynet til de erhvervsdrivende, som har stillet sig til rådighed med levering af mad og drikke. De har højsæson i juli og de skal have mulighed for at passe deres forretninger og i august bliver der mere balance i tingene,

Der er tilrettelagt et spændende program med underholdning og taler og indvielsestalen holdes af borgmester Birgit Hansen og man håber at se alle lokale til indvielsen.

Det traditionelle Sankt Hans bål holdes som planlagt kl. 21 og båltaler er direktør for Skagens Kunstuseer Lisette Vind Ebbesen.

Arrangementet er i stedet for Solnedgangspladsen flyttet til vendepladsen Niels Ottesensvej, Havbakkenog på forstranden og alle er velkomne.