Nyt om stierne i Gl Skagen

Sagsfremstilling – fra Plan-og miljøudvalget d. 12 aug. 2008

Frederikshavn Kommune har modtaget en henvendelse fra Gammel Skagen Grundejerforening, som ønsker, at kommunen igangsætter en planlægning for sikring af stier i Højen.

Forvaltningen er bekendt med, at om- og tilbygninger, matrikulære ændringer samt opsætning af hegn medfører, at eksisterende stier nedlægges eller ikke længere kan anvendes af offentligheden.

Allerede ved udarbejdelsen af den bevarende lokalplan for Højen, Lokalplan SKA 56 B8, erkendtes et behov for at sikre matrikulært fastlagte stier i marken, men på grund af tidnød blev en sådan stiplan ikke indarbejdet i lokalplanen. Siden fremkomsten af Kommuneatlas Skagen i 2000 har det været hensigten at udarbejde en bevarende stiplan for Højen som et led i udarbejdelsen af en revideret, bevarende lokalplan for Højen.

Alternativ kan der udarbejdes en bevarende stiplan for Højen nu, da forvaltningen erkender et behov for en sikring af matrikulært fastlagte stier i marken. En sådan stiplan kan evt. senere indarbejdes i en ny bevaringslokalplan for Højen.

Forvaltningen vurderer, at planlægningen og den efterfølgende sikring af stierne i marken vil være en omfattende opgave, og udvalget bedes tage stilling til prioriteringen af denne opgave.
Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at

· planlægning for sikring af stier i Højen indgår i forvaltningens fremtidige prioritering af lokalplanopgaver


Beslutning – Plan- og Miljøudvalget den 12. august 2008

Indstillingen tiltrædes idet man ønsker Østerby og Vesterby inddraget evt. gennem et projektarbejde med ekstern medhjælp og finansiering.

——–

Vi er i Gammel Skagen Grundejerforening orienteret om at vi vil blive kontaktet, når kommunen er klar med ressourcer.

Dette indlæg blev udgivet i Arkiv. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar