Persondatapolitik

Fra 25. maj 2018 er EUs databeskyttelsesforordning aktiv – og det betyder, at vi skal
overholde en række bestemte regler, når vi behandler de personrelaterbare data, som du giver os i forbindelse med medlemskab af Grundejerforeningen Gammel Skagen
Reglerne indebærer, at vi skal oplyse de registrerede dvs. dig om hvordan vi behandler persondataerne.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi Grundejerforeningen Gammel Skagen. CVR- nr 34126496, er den dataansvarlige.
Grundejerforeningen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig.

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Når du er medlem af grundejerforeningen , behandles følgende personoplysninger:
Dit navn, adresse ( helårs og sommerhus ) ,email og telefonnummer
Formål: for at kunne administrere dit medlemskab af grundejerforeningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningens art 6 stk. 1 litra b, da det er nødvendigt at behandle oplysningerne for at opfylde den aftale du har indgået med foreningen, om at være medlem.

Der kan også være tale om, at vi i forbindelse med bogføring i foreningen behandler regnskabsmateriale indeholdende oplysninger om dig. I så fald baserer behandlingen sig på databeskyttelsesforordnings art. 6 stk. 1 litra c, om behandling på baggrund af en retlig forpligtelse.

Desuden behandler vi oplysninger om dig, på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra f, fordi foreningens interesse i at behandle ovennævnte grundlæggende data om dig, overstiger din interesse i, ikke at få behandlet de pågældende data.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

  • Udelukkende fra dig

Opbevaring af dine personoplysninger:

  • Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant for at kunne opfylde dit medlemskab og opkræve kontingent herfor. Som udgangspunkt betyder det, at oplysningerne om dig, opbevares i 1 år efter dit medlemskab af foreningen er ophørt. Herefter slettes oplysningerne.
    Dog opbevarer vi regnskabsmateriale, der kan indeholde oplysninger om dig i vores økonomisystem i henhold til bogføringsloven, der stiller krav om, at regnskabsmateriale opbevares i 5 år.

Dine rettigheder:
I henhold til databeskyttelsesloven samt databeskyttelsesforordningen, har du som registreret en række rettigheder.

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger vurderer vi, om betingelserne for sletning er opfyldt, eller om vi trods dit ønske har ret til forsat at behandle oplysningerne.
  • Ret til begrænsning af databehandling. Hvis vi efter en anmodning fra dig vurderer, at du har ret til at få begrænset behandlingen af dine persondata, må vi fremover kun behandle data om dig, med dit samtykke, eller for at et retskrav kan fastlægges, forsvares eller gøres gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis du ønsker at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi gemmer på netop dig skal du
du kontakte os. Det gælder også hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du finder vores kontaktoplysning her: greiffenberg@gmail.com

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er 1. version af Grundejerforeningen Gammel Skagens persondatapolitik udarbejdet 29. dec. 2018

Dette indlæg blev udgivet i Persondatapolitik. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar